Идеи и предложения провокираха срещите на МИГ Камено – Бургас

Повече детски и спортни площадки в Българово поискаха от Сдружението на майките в града. Съоръженията ще могат да се използват, както от деца и младежи, така и от самодейните клубове. 

Идеята им беше споделена на среща – дискусия, част от разяснителната кампания на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО – БУРГАС по селата в двете общини. 

В срещите взеха участие Ваня Зунева - координатор на проекта, Румяна Сотирова, общински съветник от Камено, Неби Кехая - експерт по проекта. 

Целта им е да бъдат чути мнението и нуждите на местния бизнес, жителите и представителите на публичния сектор. На база събраната информация, ще бъде написана Стратегия, с която МИГ-а ще кандидатства за финансиране на идеите. 

Поради многобройните запитвания и интерес на хората в Българово към бъдещата Стратегия бяха организирани две дискусионни събития. 

Пчеларите от града изявиха желание да се включат в бъдещите мерки по програмата.  Интерес към Стратегията към МИГ-а проявиха от Дома за възрастни хора. Техните питания бяха за закупуване на фотоволтаични панели. Служители от публичния сектор предложиха, чрез Програмата да се инвестира в алтернативни източници на енергия, за да се оптимизират разходите за електричество на детската градина, училище, читалище и кметство. Една от идеите бе за изграждане ветрогенераторен парк.

Кметът на Българово Йордан Йорданов сподели, че заедно с кмета на Община Камено, имат обща идея за изграждане на обществено тържище, разположено до гара „Българово“. МИГ-ът е една прекрасна възможност за финансиране на намерението им.

По програмата разяснителни срещи се проведоха още в Камено, Българово и селата Равнец, Трояново, Маринка. 

Кметът на община Камено Жельо Вардунски, който е и председател на УС на МИГ Камено -Бургас, коментира на първата уводна среща, че е важно всички заинтересовани страни да се запознаят със Стратегията и да участват в нея. 

„Необходимо е в нея да е присъстват представители от всички сектори, защото бъдещето финансиране ще помогне, както на община Камено, така и за развитието на селата от Бургас“, каза Жельо Вардунски. Той е категоричен, че активното участие на всяко съсловие, ще помогне за адекватно осигуряване на нуждите за развитие на общините и малките райони. 

Интересни предложения направиха и земеделците и предприемачите от селата Трояново и Винарско. Според тях в бъдещата Стратегия трябва да бъдат заложени повече средства за публичния сектор и облагородяването на региона. Те са убедени, че това ще допринесе за привличането на нови инвестиции и урбанизиране на селата. 

На срещата в село Маринка местни производители поискаха обособяването на фермерски пазар. Голяма част от населението в селата Димчево, Маринка, Твърдица и Извор са земеделци и желаят да реализират своята продукция директно към краен потребител. Бургаското село Маринка се намира на ключово място, в близост до големите курорти по Южното Черноморие и е част от пътя Бургас - КПП Малко Търново. Земеделците вярват, че подробен пазар ще придобие интерес за кратко време и ще достигне сериозен мащаб.

Целта на МИГ е да обединява партньорите от публичния и частния сектор, да бъдат добре балансирани и представителни за съществуващите местни групи по интереси, произлезли от различните социално-икономически сектори в района. На ниво на вземане на решения, частните партньори и асоциации трябва да съставляват поне 50% от местното партньорство. 

Поради позитивните ефекти от предходните два програмни периода, през новия подходът увеличава териториалното си покритие, запазва много фондовото финансиране и се увеличава общият му бюджет на 378 млн. евро, от които около 75% се осигуряват от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР).

Предвижда се увеличение на максималния бюджет от СПРЗСР за всяка стратегия, като за МИГ с население до 15 хил. жители той е 2.3 млн. евро, а за МИГ с над 15 хил. жители - е 3 млн. евро.

На следващия етап ще бъдат обсъждани и конкретните цели и дейности на бъдещата стратегия, когато всеки ще има възможност да даде своето мнение и коментар за развитието на своя бизнес, улица и населено място.

Припомняме, че кампанията е насочена към всички, които имат желание да създадат свой бизнес или земеделско стопанство, да развият вече съществуващо предприятие без ограничение в сферата на дейност (производство, услуги, животновъдство, растениевъдство и др.) или имат идея с обществено полезна и социална цел, да участват в обсъждането на възможностите за нейното изпълнение на практика – как тази идея да се реализира и по какъв начин да бъде финансирана.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови