Камено има дългосрочна програма за енергийна независимост за 10-годишен период - 2014 - 2024 г. Инженерната мисъл на кмета Стефан Бонев е насочена към възобновяемите енергийни източници и биогоривата. 

Училища, детски градини и общински сгради ще се отопляват с биомаса.