Община Несебър съсипва "Слънчев бряг"

„Съюзът на собствениците” - Слънчев бряг ще стартира преговори с държавата за пълно отделяне  на курорта „Слънчев бряг” от Община Несебър и обособяването му като самостоятелна единица. Решението бе взето днес на годишното Отчетно-общо събрание на Съюза.

Като основни аргументи хотелиерите посочиха, че таксите, които Община Несебър събира, се връщат като реинвестиции в курорта в много малък размер или изобщо не се връщат. Община Несебър не проявява нужната отговорност към решаване на проблемите в „Слънчев бряг”. Нещо повече комплексът е основен донор на Общината, а пътищата и алеите са в ужасно състояние, на места има участъци, които пропадат, почти няма функционираща отводнителна система, липсва озеленяване, налице са проблеми и с осветлението, всеки сезон е съпътстван с проблеми с осигуряването на обществения ред и сигурността, с шума от откритите заведения, а временните търговски обекти-т.н. сергии принизяват имиджа на курорта и качеството на цялостния туристически продукт, каза председателят на Управителния съвет на Съюза Елена Иванова. Тя посочи, че всичко това дава достатъчно основание на хотелиерите да предложат и да настояват пред органите на властта, курортът „Слънчев бряг” да се отдели от Община Несебър и да функционира като самостоятелна единица със собствено управление и правила. Незаинтересоваността на Община Несебър по отношение на поддръжката и стопанисването на инфраструктурата в зона „Изток” и липсата на адекватно решение на проблема с почти 10 годишна давност, е достатъчен аргумент в полза на това решение, заяви хотелиерът и член на Управителния съвет на Съюза Веселин Налбантов. Според хотелиерът Христо Чапкънов абсолютно наложително е законово да се дефинират и регламентират правилата за управлението на курортите, които включват организация на обществен ред и сигурност, транспортна схема, търговски и рекламни дейности, поддържка на пътища, озеленяване и осветление, сметосъбиране, сметоизвозване и др. Селищата с национално значение са населени места, които би трябвало да задоволяват  национални и международни потребности в туризма за почивка, отдих, спорт развлечения и да отговарят на определени стандарти. При липса на адекватно управление това не може да се осъществи, смята Чапкънов.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови