Поморие се обяви срещу изграждането на мидена ферма

Общинският съвет в Поморие единодушно прие декларация, с която се обявява против проекта за изграждане на мидена ферма срещу централния плаж на града.

Предложението за взетото на днешното редовно заседание решение е на председателя на Общинския съвет Адам Адамов, по повод постъпило възражение от Рибарско сдружение „Нептун-Поморие”, относно обявената от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр.Варна процедура за издаване на разрешително за ползване на Черно море на „Ем Джи Солюшън“ ЕООД – гр. София за изграждане на мидена ферма. Съгласно Закона за водите, разрешителните се издават за срокове между 20 и 35 години.

„Мястото, където се иска да бъдат разположени съоръженията  на мидената ферма е от началото на Източния плаж (първия вълнолом) до края на Централния плаж (Военния санаториум). Считам че това местоположение на бъдещата мидена ферма ще се отрази негативно както на дейността на рибарите, така и на туристическия, хотелиерския и ресторантьорския бизнес в града и региона.

Разполагането на съоръженията на бъдещата мидена ферма ще попречи на корабоплаването и ще застраши безопасността на същото, като ще възпрепятства и извършваните от местни хора туристически услуги – разходки с яхти, лодки, предоставянето на различни водни атракциони, развитието на водни спортове и др.

Технологията за отглеждане на миди не е безотпадна. 

Има опасност да се влоши качеството на водите в района на разрешеното ползване,  реална вероятност за замърсяване на морската вода, още повече, че не е изготвена оценка за въздействие върху околната среда.“, мотивира предложението си Адамов, според който подобни разрешителни би следвало да се издават както след съгласуване с местната администрация и органите на местното самоуправление, така и след обсъждане с местната общност, която в случая е категорично против подобно инвестиционнно намерение.

Възражението на Рибарско сдружение „Нептун – Поморие“, което е адресирано и до кмета на Община Поморие, е подкрепено с над 520 подписа срещу инвестиционното намерение. „На територията на община Поморие има регистрирани над 500 риболовни съда, 150 от които за стопански риболов. 

С изграждането на ферма за култивирана черна мида на посочените в съобщението координати се застрашава поминъкът на над 300 семейства, риболовът за които е основен приход. Посочената зона в картата допълнително ще намали изключително много зоната за риболов“, съобщават от рибарската общност в Поморие.

Кметът Иван Алексиев и общинската администрация също подкрепят исканията на рибарите, а приетата днес декларация ще бъде изпратена до Народното събрание на Република България, Министерски съвет, Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“  – гр. Варна, Областен управител на област Бургас и др. институции.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови