Созопол е шестия европейски и единствения български град,член на Лигата на историческите и достъпни градове. В престижния клуб на историческите градове със световно значение са още два италиански града Торино и Лука,френския Мюлуз,испанския град Авила и Виборг, Дания.

Представители на 100 държави-членки на ЮНЕСКО ще участват в международен форум на тема „Ролята на младежта за опазване на материалното и нематериалното културно наследство”, който ще се проведе от 27 септември до 1 октомври в Созопол.

Център за обществена подкрепа започна дейността си в Созопол. Дейностите се реализират от Областния съвет на БЧК-Бургас в партньорство с община Созопол.За да се реализира новата социална услуга ,община Созопол предостави безвъзмездно общинска сграда,