Природозащитници алармират, че само два месеца след започналото почистване на тоновете отпадъци, покрили дърветата по коритото на реката, са се появили нови сметища след зимните порои в Бургаско, съобщава bTV.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения във водосборите на реките Тунджа, Марица, Арда, Атеринска, Луда река и река Средецка.