По сигнал от кмета на с. Дебелт, е извършена  проверка от БДЧР и „Напоителни системи“ ЕАД-клон Бургас. Установено е, че има залят участък от отводнителна система „Новоселци“ между реката и пътя Бургас – Средец.  Насипана е дига от местното население, която за предпазва пътя и къщите около него.