Във връзка с изграждането на мостовото съоръжение при км 1+653 от третокласен път III-9901 Царево -Варвара-Ахтопол-Синеморец-Резово и дейностите по полагане на асфалт на новоизградения мост и преходните плочи към съоръжението е необходимо временно да се ограничи движението на ВСИЧКИ автомобили в този участък. 

На 18 април в Царево ще се проведе обществено обсъждане на концепцията за „Развитие на устойчив туризъм и подобряване на транспортната свързаност на Югоизточния регион за планиране от ниво 2“.

Предстои провеждане на обществена поръчка за довършване на дейностите по новия медицински центърв Царево, включително и закупуване на оборудване. 

Страница 1 от 161