Министерството на туризма започна разплащания на обща стойност 8 187 140 лв. към кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна, които са получили временна закрила в България.

Страница 1 от 409